Secundaire genealogische bronnen

Erfgoed 's-Hertogenbosch bewaart meer dan 800 archieven en collecties. Veel van deze bronnen bevatten een schat van informatie voor stamboomonderzoek. Deze kunnen onderscheiden worden in primaire en secundaire genealogische bronnen. Primaire bronnen zijn de registers die voor de hand liggen, zoals de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en de doop-, trouw- en begraafboeken. Daarnaast zijn er de zogenaamde secundaire genealogische bronnen. Bronnen waaraan niet zo snel gedacht wordt, maar die zeer interessante informatie bevatten. Sommige daarvan zijn redelijk bekend, zoals de notariële archieven. Maar wist u bijvoorbeeld dat het archief van het Burgerweeshuis dossiers bevat over kinderen die bij families in de leer zijn gedaan? Of dat het bekende bevolkingsregisters in de zeventiende en achttiende eeuw al "voorlopers" had in de vorm van "blokboeken" en "tauxen op de huishuren". 

Op de onderstaande pagina's vindt u per thema een korte uitleg over deze bronnen en een link naar een pdf-bestand met een uitgebreide toelichting.