Bouwhistorisch onderzoek

Het gebouwde historisch erfgoed binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt doorlopend door ons onderzocht en gedocumenteerd. Deze documentatie dient als basisinformatie voor de bescherming van monumenten en wordt geraadpleegd bij bouwplannen en restauraties van historische gebouwen.

Wat is het?

Bouwhistorie is de bovengrondse variant van de traditionele archeologie. Door bestudering van nog bestaande historische gebouwen wordt kennis vergaard over het bouwen en wonen in het verleden, in ’s-Hertogenbosch vanaf de middeleeuwen.

Wanneer en hoe?

Het  onderzoek vindt meestal plaats voorafgaand en tijdens bouwactiviteiten. In de gebouwen komen bij het wegnemen van recente aftimmeringen en wegschrapen van verf- en stuclagen allerlei verborgen (bouw-)historische zaken aan het licht, zoals oude verdiepingsbalken, dakconstructies, verborgen metselwerk, oude beschilderingen van het interieur. De gebruikte bouwmaterialen, hun vormgeving en afwerking en kleur leveren ons gegevens over de geschiedenis van het gebouw en over de bouwgeschiedenis in het algemeen.

Bij voorkeur, zeker bij beschermde monumenten, wordt gestreefd naar behoud van waardevolle onderdelen van het pand. Soms kunnen teruggevonden historische bouwsporen en kleurfragmenten aanleiding geven om deze weer aan te vullen of te reconstrueren. Het bouwhistorisch onderzoek is op deze wijze niet alleen gericht op het documenteren van de bouwgeschiedenis, maar kan ook worden benut in het bouwproces.

Meer informatie

Heeft u een vraag over bouwhistorisch onderzoek in 's-Hertogenbosch en omgeving? Neem contact met ons op.