Schutterij en militie

Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft verschillende bronnen met betrekking tot schutterij en militie. Zie ook het overzicht in pdf.

Schutterij

Na de invoering van de nieuwe nationale grondwet in 1814 werden de schutterijen uniform georganiseerd. De schutterijen zijn met de invoering van de Landweerwet in 1901 opgeheven. De stukken met betrekking tot de schutterij bevinden zich vaak in de bestuursarchieven. Van Bokhoven, 's-Hertogenbosch, Empel en Rosmalen zijn registers bewaard. Van Engelen zijn geen stukken bewaard gebleven, hoewel deze plaats een rustende schutterij had.

Militie

In 1814 werd de Nationale Militie ingesteld. Deze militie bestond naast de schutterijen en het beroepsleger. Iedere volwassen man kwam in principe voor militiedienst in aanmerking. Gegevens over de militie zijn terug te vinden in de militieregisters en in de huwelijksbijlagen. Bij het Stadsarchief berusten militieregisters van Bokhoven, Empel, Engelen, 's-Hertogenbosch en Rosmalen.

Toegankelijkheid bronnen schutterij en militie

In 2011-2012 zijn veel militieregisters van verschillende archieven door vrijwilligers geïndexeerd. Dit gebeurde via de website velehanden.nl. Van het Stadsarchief zijn de registers van 's-Hertogenbosch (1817-1929) en Rosmalen (1817-1935) onder handen genomen. Het resultaat is dat u op verschillende manieren in de militieregisters kunt zoeken. Het zoeken is gratis. Voor het bekijken en downloaden van de scans moet u betalen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst deze indexen en scans gratis via de website van het Stadsarchief beschikbaar komen. Zie ook de website: www.militieregisters.nl