Archeologisch onderzoek

Archeologische overblijfselen vormen een belangrijk deel van ons erfgoed. De opgravingen vertellen ons veel over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, de gebouwen en hoe mensen leefden. Dit verleden willen we veilig stellen voor de toekomst.

Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch wordt sinds 1977 uitgevoerd door de eigen gemeentelijke archeologen en door gecertificeerde archeologische bedrijven onder regie van de gemeente.

Het onderzoeksterrein omvat het gehele grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het zwaartepunt ligt uiteraard in de historische binnenstad, waar al vanaf het eind van de 12e eeuw intensief is gewoond. Ook in de omliggende kernen als Bokhoven, Empel en Rosmalen en in het buitengebied zijn bewoningssporen gevonden die tot ver in de prehistorie teruggaan. Deze sporen zijn bewaard gebleven in de grond onder onze voeten die met recht een bodemarchief genoemd kan worden. Het werk van de archeologen bestaat erin dit bodemarchief te "lezen" en zo de materiële geschiedenis van de stad en haar omgeving te leren kennen.

Vondst melden?

Heeft u zelf iets gevonden? Dan kunt u uw vondst bij ons melden en laten onderzoeken. Op die manier draagt u zelf bij aan de geschiedenis van de stad en omgeving.

Meer informatie

Heeft u een vraag over archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch en omgeving? Neem contact met ons op.