Advisering monumenten

Particulieren, architecten, bouwondernemers en andere belanghebbenden kunnen bij Erfgoed 's-Hertogenbosch bouwhistorisch en archeologisch advies inwinnen als er plannen zijn om te gaan verbouwen. Bouwhistorische en archeologische studies geven al in een vroeg stadium belangrijke informatie die inspirerend kan zijn bij verbouwingen en restauraties. Hierdoor wordt ook voorkomen dat belangrijke historische elementen verdwijnen.

Bij verbouwingen of restauraties vindt overleg plaats met de bouwhistorisch en/of archeologisch adviseur. Het advies van hem is niet bindend. Pas als de Monumenten- en Welstandscommissie elementen van dit advies overneemt bij de beoordeling van een bouwplan, kan het advies een rol spelen bij de aanvraag van een bouw- of monumentenvergunning. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van deze vergunning op Omgevingsvergunning

Tenslotte heeft Erfgoed 's-Hertogenbosch ook een adviestaak voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het college van burgemeester en wethouders, de monumenten/ welstandscommissie van de gemeente en andere gemeentelijke afdelingen. 

Kaarten en beleid

Monumentenlijsten

Meer informatie

Wilt u meer weten over monumenten in 's-Hertogenbosch of over uw eigen pand? Neem dan contact op met Erfgoed 's-Hertogenbosch.