Armen- en ziekenzorg

In 's-Hertogenbosch waren diverse instanties voor armen- en ziekenzorg. De belangrijkste waren de Tafel van de Heilige Geest (in de volksmond ook wel Geefhuis genoemd) en de armenfondsen van de Negen Blokken. Bovendien zijn er in de loop van de eeuwen nog 37 mannen- en vrouwengasthuizen opgericht. Ook de diaconie van de Hervormde Kerk hield zich bezig met bedeling. Zie het uitgebreide informatieblad te downloaden als pdf-bestand. Hieronder geven wij u in het kort een overzicht van de mogelijkheden. 's-Hertogenbosch kende ook verschillende ziekenhuizen. 

Negen blokken

's-Hertogenbosch was ingedeeld in negen blokken, met aan het hoofd blokmeesters. De archieven van de blokken bevatten veel informatie over het goederenbeheer, maar minder over armenzorg.

Diaconie van de Hervormde Kerk

De diaconie hield zich onder andere bezig met onderstand voor arme kerkleden. Het archief bevat diverse registers met informatie over bedeelden.

Signalementen bedeelden en uittreksels gezinskaarten bedeelden Godshuizen

In de archieven van de Godshuizen is veel informatie beschikbaar over bedeelden. Er zijn onder andere gezinskaarten van bedeelden (1854-circa 1920) en signalementen van bedeelden (1839-1854) aanwezig. 

Leprozerie Ter Bank bij Leuven

De leprozerie Ter Bank bij Leuven is ingesteld door hertog Hendrik I van Brabant en had het privilege om alle (veronderstelde) lepralijders uit Brabant te visiteren en besmet of onbesmet te verklaren. Archiefstukken uit het fonds Kerkelijke Archieven zijn op microfiche in de studiezaal beschikbaar.

Weeshuizen

In 's-Hertogenbosch waren twee weeshuizen: het Rooms-katholieke weeshuis en het Gereformeerd burgerweeshuis.Van beide instellingen bewaart het Stadsarchief het archief. Beide archieven bevatten lijsten van weeskinderen. Daarnaast kunnen rekeningen soms namen van weeskinderen bevatten. Het Gereformeerd Burgerweeshuis had tussen 1782 en 1811 het monopolie op het maken van doodskisten. In het zogenaamde "kistenboek" zijn namen van overleden Bosschenaren te vinden die in een doodskist zijn begraven.

Engelen

In de dorpsarchieven van Engelen (1661-1920) bevinden zich stukken betreffende de armenzorg. In het archief van de schepenbank bevinden zich gegevens over wezen (4658-1809).

Rosmalen

In het archief van de gemeente Rosmalen (1811-1932) bevinden zich stukken met betrekking tot de armenzorg.