Subsidies

Voor het onderhoud aan monumenten zijn speciale subsidies of leningen beschikbaar. Bij de gemeente 's-Hertogenbosch kun je subsidie aanvragen voor restauratie van gemeentemonumenten en beeldbepalende panden in het beschermd stadsgezicht.  

Formulieren gemeente 's-Hertogenbosch

Voor subsidieregelingen en aanvraagformulieren voor gemeentelijke monumenten kun je de volgende documenten downloaden:

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt bij het opknappen van monumenten. Voor eigenaren hebben zij ook leningen met een lage rente.

Rijksmonumenten

Bezit je een rijksmonument? Dan kun je ook terecht bij: 

Meer informatie

Heb je een vraag over de aanvraag van subsides voor monumenten? Neem dan contact met ons op.