Patiëntengegevens

In de gemeente 's-Hertogenbosch zijn van oudsher verschillende ziekenhuizen gevestigd. Niet van alle ziekenhuizen zijn bij Erfgoed 's-Hertogenbosch materiaal. Ook staan niet alleen in de archieven van de ziekenhuizen zelf gegevens over patiënten. Dit overzicht in pdf-bestand geeft een korte opsomming welke gegevens van welk ziekenhuis er zijn.

Het overzicht begint met het bevolkingsregister van 's-Hertogenbosch. In deze administratie zitten ook afzonderlijke registers van de inwoners van de 'gestichten'. Gestichten zijn niet alleen psychiatrische inrichtingen, maar ook kloosters, gasthuizen, internaten en ziekenhuizen. Daarna volgt per ziekenhuis een overzicht van de beschikbare patiëntengegevens.

Voor de duidelijkheid: bij Erfgoed 's-Hertogenbosch zijn geen patiëntendossiers aanwezig. Deze zijn, voor zover bewaard, bij de afzonderlijke ziekenhuizen achtergebleven. Het materiaal wat wel beschikbaar is, zijn vooral 'stamboeken'. Dit zijn puur administratieve registers met data van opname, ontslag of overlijden. Informatie over reden van opname of behandeling is niet of alleen zeer kort vastgelegd in deze boeken.