Wet- en regelgeving

De landelijke Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de toekomstige Omgevingswet. Kijk voor meer informatie over het Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar Omgevingswet op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De plaatselijke regels voor monumenten zijn opgeschreven in de Erfgoedverordening 's-Hertogenbosch 2018. Daarin worden dezelfde onderwerpen geregeld als in de Monumentenwet, maar gelden uitsluitend voor gemeentelijke (archeologische) monumenten. 

Meer informatie

Heeft u een vraag over de wet- en regelgeving rond monumenten? Neem dan contact met ons op.