Ambacht en werk

In de archieven van Erfgoed 's-Hertogenbosch bevinden zich bronnen met gegevens over het beroep of ambacht dat mensen vroeger uitoefenden. Hieronder volgt korte beschrijving om u een indruk te geven van de mogelijkheden. Zie ook het overzicht in pdf.

Ambachtsgilden

Een gilde is een privaatrechtelijke organisatie van vak- en bedrijfsgenoten. In 's-Hertogenbosch bestonden ze al in de dertiende eeuw. De archieven van de gilden zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven. Van een aantal gilden zijn registers bewaard waarin namen van leerknapen, gezellen en meesters werden bijgehouden.

Schuttersgilden

In 's-Hertogenbosch bestonden diverse schuttersgilden. De schutterijen hadden het karakter van gezelligheidsverenigingen, maar door de voortdurende mobilisatie tijdens de Opstand tegen de Spanjaarden veranderden de schutterijen mer en meer in beroepsweermachten met als hoofdtaak het handhaven van de openbare orde. Iedere schutterij kende zijn eigen administratie. Voor genealogisch onderzoek zijn de ledenlijsten van belang. Deze zijn te vinden in het archief van de oude schuts en het oud-stadsarchief.

"Gemeenteambtenaren"

In het oud-stadsarchief bevinden zich diverse stukken met betrekking tot beambten die in dienst waren van de stad. In 1798 werden alle ambten opengesteld voor iedereen. Als gevolg daarvan is er een lijst van sollicitanten overgeleverd. Ook de bijbehorende sollicitatiebrieven zijn bewaard gebleven. Daarnaast zijn er stukken met betrekking tot schoolmeesters en -houders en de aanstelling van vroedvrouwen door het stadsbestuur.