Gebouwen

De bouwhistorische collectie wordt in feite gevormd door de historische bebouwing van de stad. De monumentale gebouwen bevatten de bouwhistorie van de stad, en dat willen we graag zo houden. De collectie bouwfragmenten is daardoor beperkt, omdat gebouw- of constructieonderdelen in principe in het gebouw zelf bewaard dienen te blijven.

Alleen bij sloop en omstandigheden dat onderdelen echt niet ter plaatse kunnen worden gehandhaafd, is het mogelijk dat vondsten in het bouwhistorisch depot worden opgenomen. Het bouwhistorisch depot is (deels) uitsluitend op afspraak en onder begeleiding te bezoeken of te raadplegen. Voor bezoek aan het depot of voor bruiklenen uit het depot kunt u met ons contact opnemen.

Meer informatie

Wanneer u meer wil weten over het bouwhistorisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch in het algemeen, over oud onderzoek en publicaties, of over mogelijke nieuwe onderzoeken, kunt u contact opnemen met gemeentelijk bouwhistoricus Ronald Glaudemans: r.glaudemans@s-hertogenbosch.nl.

Wanneer u vragen heeft over bouwhistorisch onderzoek in het kader van (uw) bouwplannen, kunt u contact opnemen met bouwhistoricus Bianca Eikhoudt: b.eikhoudt@s-hertogenbosch.nl.