Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring Erfgoed ’s-Hertogenbosch, gemeente ’s-Hertogenbosch

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19-09-2018.

De gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Erfgoed ’s-Hertogenbosch voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Uiterlijk 23 september 2019 voldoen wij wel aan deze standaard. Het maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Wij nemen de volgende maatregelen om te voelden aan de eisen en deze in de toekomst  toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Erfgoed ’s-Hertogenbosch blijft werken aan toegankelijkheid

Op Erfgoedshertogenbosch.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Erfgoedshertogenbosch.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Pdf documenten proberen we te beperken. We kunnen op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de richtlijnen voldoen.

Problemen

Komt u toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.