Herbestemming

Gemeente ´s-Hertogenbosch heeft een centraal aanspreekpunt voor herbestemming van monumenten. Geïnteresseerde investeerders en gebruikers kunnen daar terecht met vragen.

Een team van deskundigen kan duidelijk de aandachtspunten en mogelijkheden in beeld brengen waardoor er sneller inzicht is in herbestemming van monumenten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Om snel te kunnen faciliteren is er:

  • één aanspreekpunt voor alle mogelijke herbestemmingsvragen
  • een heldere stapsgewijze aanpak
  • een actueel overzicht van herbestemmingslocaties van monumenten in de stad
  • een goede ontsluiting via de "Kaart Ontwikkellocaties" met "Interactieve kaart herbestemming"
  • contacten met de aanbieders, investeerders en gebruikers van leegkomende monumenten
  • speciaal ontwikkelde "QuickScanformulieren" waarop naast vastgoedgegevens, ook vroegtijdig nuttige gemeentelijke informatie staat waarmee u veel tijd en uitzoekwerk bespaart.

De eigenaar/initiatiefnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk en leidt het proces. Het herbestemmingsteam voert geen taken uit die aan de markt toebehoren.

Meer informatie

Geïnteresseerd of dit team ook iets voor u kan betekenen? Bel dan gerust de secretaris van het herbestemmingsteam Monumenten 's-Hertogenbosch, ing. P.J.J.Duijkers met telefoonnummer 06-51553391 of p.duijkers@s-hertogenbosch.nl.