Bestuursarchieven

Bestuursarchieven zijn een belangrijke bron voor onderzoekers. Ze geven veel informatie over het wel en wee van de bewoners van een plaats, streek of regio. Voor ongeveer 1811 bestond er in Nederland geen scheiding van de machten. Het dorps- of stadsbestuur bestuurde niet alleen, maar sprak ook recht en maakte wetten. Het rechterlijk archief maakt daarom soms deel uit van het bestuursarchief. Het bestuursarchief van Bokhoven is een goed voorbeeld. Daarin vindt u zowel informatie over bestuurs- als rechtszaken. 

Inhoud

De informatie in bestuursarchieven is verschillend. Het bevat de verslagen van bestuursvergaderingen en de financiële administratie. U vindt ook bevolkingsgegevens, zoals de burgerlijke stand of het bevolkingsregister. Het archief bevat soms informatie over grondbezit, zoals de gegevens van het kadaster. De lokale overheid deed deels de administratie van de landsverdediging. Registers over de schutterij en de militie kunnen deel uitmaken van een bestuursarchief. Het bestuur bemoeide zich ook met niet-overheidstaken. U vindt daarom misschien hier ook materiaal over bijvoorbeeld religieuze zaken of armenzorg.

Overzicht

De indeling van het overzicht is in eerste instantie geografisch. Binnen ieder onderdeel worden de verschillende ‘soorten’ akten/informatie in het bestuursarchief opgesomd. Vaak kunt u doorklikken naar andere thematische informatiebladen. 

Raadplegen

Hoe raadpleegt u deze documenten? Een deel staat op microfiches in de studiezaal. Maar meestal vraagt u de documenten aan uit het depot. Dan raadpleegt u ze in de studiezaal.

Fotograferen is gratis. U betaalt wel voor het laten maken van fotokopieën.