Bestuursarchieven Rosmalen

De gemeente Rosmalen is in 1996 samengegaan met de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Oud archief: voorlopige inventaris van het administratief archief van Rosmalen voor 1811 (gedeeltelijk).

Nieuw archief: inventaris van het administratief archief van Rosmalen, 1811-1932. Dossierinventaris van het nieuw archief van de gemeente Rosmalen, 1935-1970.

Het archief van de gemeentesecretarie van Rosmalen, 1970-1996. Dit archief is alleen voor medewerkers toegankelijk via specifieke software. Raadpleeg voor meer informatie de  studiezaalmedewerker.

Alle archiefstukken moeten aangevraagd worden. Dit geldt niet voor de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Zie voor meer informatie bevolking. 

Bevolking

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand (inclusief scans) vindt u via deze website. Het bevolkingsregister bestrijkt de periode 1810-1939. Het bevolkingsregister is beschikbaar op microfiche in de studiezaal.

Borgbrieven:

Oud archief, zonder inventarisnummer. In de studiezaal is een toegang op de borg- en ontlastbrieven. Deze toegang is zowel chronologisch als alfabetisch-lexicografisch toegankelijk op doop- en familienamen.

Schutterij/militie

Schutterij: 

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1608-1679: staten van schuttersplichtigen over de periode 1828-1901.

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1700-1773: inschrijvingsregisters over de periode 1829-1902.

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1794-1867: alfabetische naamlijsten over de periode 1829-1902.

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1868-1950: lotingsregisters over de periode 1830-1902

Militie:

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1422-1491: inschrijvingsregisters over de periode 1818-1935. De registers over de inwoners van Empel beslaan de periode 1818-1837.

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1497-1561: alfabetische naamlijsten over de periode 1818-1882. De registers over de inwoners van Empel beslaan de periode 1818-1875.

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 1568-1588: lotingsregisters voor Rosmalen en Nuland over de periode 1863-1883.

De bovenstaande militieregisters zijn digitaal te raadplegen op www.militieregisters.nl

Kadaster

Nieuw archief, 1811-1932: inventarisnummers 2029-2051: archiefstukken van het kadaster. Van de minuutplans zijn foto’s beschikbaar. Ongenummerd: kadastrale leggers over de periode 1958-1968. 

Wilt u meer weten over kadastrale archieven? Kijk op de informatiepagina over het Kadaster