Bestuursarchieven Empel en Meerwijk

De gemeente Empel en Meerwijk is in 1971 onderdeel geworden van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Oud archief: Inventaris van het archief van de gemeente Empel en Meerwijk, 1777-1939.

Nieuw archief: Dossierinventaris van het archief van de voormalige gemeente Empel en Meerwijk, 1940-1971.

Alle archiefstukken moeten aangevraagd worden. Hierop bestaan drie uitzonderingen: de notulen over de periode 1796-1809, de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De notulen zijn op microfiches in de studiezaal beschikbaar. Voor de burgerlijke stand en het bevolkingsregister zie bevolking.

Bevolking

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand (inclusief scans) vindt u via deze website. Het bevolkingsregister bestrijkt de periode 1815-1934. Het bevolkingsregister is beschikbaar op microfiche in de studiezaal. 

Schutterij/militie/dienstplicht

Zie de inventaris van Rosmalen voor informatie over de schutterij.
Zie de inventarissen van Engelen en Rosmalen voor informatie over de militie.
Nieuw archief doos 85: inschrijvingsregisters voor de dienstplicht (lichtingen 1952-1972) 

Kadaster

Nieuw archief: in een bijlage staat beschreven welke kadastrale leggers aanwezig zijn bij het Stadsarchief. Het gaat om leggers met informatie over de periode 1877-1969. De leggers over de periode 1832-1877 zijn niet aanwezig. De oorspronkelijk aanwijzende tafels zijn op microfiche in de studiezaal aanwezig. 

De minuutplans zijn niet bij het Stadsarchief aanwezig. Deze bevinden zich op zogenaamde vensterponskaarten bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Bovendien is door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een reconstructie gemaakt van het onroerend goed binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Meerwijk en Engelen van omstreeks 1830. Zie voor meer informatie hierover de inventaris van het Nieuw-Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch. 

Wilt u meer weten over kadastrale archieven? Ga dan naar de hulppagina over het kadaster.