Bestuursarchieven Nuland

De gemeente Nuland is in 2015 samengegaan met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Oud archief: inventaris van het archief van het dorpsbestuur Nuland 1690-1813.

Nieuw archief: inventaris van het archief van het gemeentebestuur Nuland 1813-1939.

Het archief van de gemeentesecretarie van Nuland, 1940-1969.

Het archief van de gemeentesecretarie van Nuland, 1970-1992.

Alle archiefstukken moeten aangevraagd worden. Dit geldt niet voor de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Zie voor meer informatie bevolking.

Bevolking

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister staan op microfiches in de studiezaal. Scans staan op de website van het BHIC

Borgbrieven

In het archief van de schepenbank van Nuland, 1672-1810, zitten in inv.nrs. 40-67 borgbrieven over de periode 1701-1810. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie. Op de website van de heemkundewerkgroep Nuwelant staat informatie uit deze protocollen met verschillende akten. De protocollen zelf moeten aangevraagd worden uit het depot. 

Schutterij/militie

In de archieven van Nuland zijn geen documenten over de schutterij en of de militie bewaard gebleven. Onbekend is of Nuland een schutterij heeft gehad zoals die er wel was in de andere onderdelen van ’s-Hertogenbosch. 

Raadpleeg voor de militieregisters van inwoners van Nuland de inventaris van het archief van Rosmalen (archiefnummer 474)

Kadaster

Het kadastrale archief van Nuland (1832-1986) is niet beschreven in een inventaris. Raadpleeg voor meer informatie de dienstdoende studiezaalmedewerker. De archiefstukken moeten uit het depot worden aangevraagd. Wilt u meer weten over kadastrale archieven? Zie de informatiepagina over het kadaster.