Bestuursarchieven Engelen

De gemeente Engelen is in 1971 onderdeel geworden van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Oud archief: inventaris van het archief van de voormalige gemeente Engelen tot aan de samenvoeging met Vlijmen, 1576-1810. Engelen was van 1811 tot 1820 onderdeel van de gemeente Vlijmen. De archieven van de gemeente Vlijmen worden bewaard bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena.

Nieuw archief: inventaris van de archieven van de gemeente Engelen, 1821-192. Dossierinventaris van de gemeente Engelen, 1922-1971.

Alle archiefstukken moeten worden aangevraagd. Hierop bestaan drie uitzonderingen: de notulen over de periode 1796-1809, de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De notulen zijn op microfiches in de studiezaal beschikbaar. Voor de burgerlijke stand en het bevolkingsregister zie bevolking.

Bevolking

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand (inclusief scans) vindt u via deze website. Het bevolkingsregister bestrijkt de periode 1821-1946. Het bevolkingsregister is beschikbaar op microfiche in de studiezaal.

Borgbrieven: oud archief, inventarisnummers 1141-1142: borgbrieven over de periode 1717-1805 (met hiaten)

Schutterij/militie

Er zijn geen registers over de schutterij bewaard gebleven. Er is wel een rustende schutterij geweest in Engelen, maar hiervan zijn geen stukken bekend. Het is niet bekend wat de reden hiervoor is geweest. 

Oud archief: inventarisnummer 829: informatie over een voorstel uit 1830 tot het oprichten van een burgerlijke nachtwacht, samengesteld uit de leden van de rustende schutterij. Dit voorstel is niet aangenomen. 

Militie:

Nieuw archief 1821-1921: inventarisnummers 1834-1835: inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten over de periode 1838-1921.

Nieuw archief 1821-1921: inventarisnummers 1839-1840: lotingsregisters en uittreksels uit de lotingsregisters over de periode 1862-1920 (met hiaten).

Kadaster

Nieuw archief 1821-1971, inventarisnummers 523-553. Het gaat onder andere om kadastrale leggers.

De oorspronkelijk aanwijzende tafel uit 1832 is op microfiche in de studiezaal beschikbaar.

De minuutplans zijn niet bij het Stadsarchief aanwezig. Deze bevinden zich op zogenaamde vensterponskaarten bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Bovendien is door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een reconstructie gemaakt van het onroerend goed binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Meerwijk en Engelen van omstreeks 1830. Zie voor meer informatie hierover de inventaris van het Nieuw-Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten over kadastrale archieven? Kijk dan op de hulppagina over het kadaster.