bouwwerken

Restauratie van Bastion Sint Anthonie

Voor het ontwikkelingsplan vestingwerken 'Versterkt Den Bosch'  is in 2006 Basiton Sint Anthonie gerestaureerd. 

Bastion Sint Anthonie werd in 1618 gebouwd als onderdeel van de Bossche vesting, op advies van een aantal ingenieurs aan Anthonie Schets. Hij was de Gouverneur van de stad onder Spaans bewind. Het is één van de drie bastions die Anthonie Schets liet bouwen, die tot op heden bewaard is gebleven. Ook Bastion Baselaar en Bastion Vught zijn bewaard gebleven. De gracht die om het bastion liep, is in 1908 gedempt.


De situatie vóór de restauratie

Wallen

Wallen zijn schaars in de Bossche vesting terwijl zij een wezenlijk onderdeel vormden van het verdedigingsconcept van onze vestingstad. Bastion Sint Anthonie bood de gelegenheid om deze aarden wallen terug te brengen en tegelijkertijd de grond vóór het muurwerk af te graven waardoor de vestingmuur in het zicht komt. Een exacte reconstructie was niet mogelijk. Niet alleen heeft de noordelijke flank van bastion Sint Anthonie plaats gemaakt voor de drukke Van Veldekekade, ook het waardevolle bomenbestand kon een complete reconstructie van de aarden wallen niet verdragen. Dit heeft geleid tot een aarden wal met een doorsnede volgens het boekje, welke overgaat via een stalen “kopschot” in een ribbenkast bestaande uit corten-stalen jukken in de vorm van de profieldoorsnede van de vestingwal. De stalen lamellen dragen een loopbrug in het verlengde van het pad over het schuttersbanket.

Muurwerk

De vestingmuur is aan de binnenzijde verzwaard en aan de buitenzijde gerestaureerd op een zodanige manier dat de totaliteit van het muurwerk overheerst boven de individuele herstellingen terwijl er toch heel verschillende soorten baksteen en voegen zijn toegepast. Ter plaatse van de saillant (uitspringende punt) is de hoek zelfs helemaal opnieuw opgemetseld.

Om het buitentalud verantwoord te kunnen onderhouden is een corten-stalen teen aangebracht die de horizontale belijning van dit bastion onderstreept. Op de saillant is een embrassure, een kanonopstelling, gemaakt. Tijdens bijzondere gelegenheden kan worden getoond hoe men zich vroeger verdedigde tegen aanvallen van buiten.

Ook interessant

bouwwerken

De Drakenfontein

Sinds 1903 staat er een grote gouden draak recht tegenover het Bossche treinstation.

bouwwerken

Het stadhuis

Het stadhuis aan de Markt is een indrukwekkend gebouw. Het is flink verbouwd in 1670. In die tijd waren in ’s-Hertogenbosch bestuurders uit Holland de baas.