bouwwerken

Restauratie Spinhuiswal en Parklaan

Naar aanleiding van het ontwikkelingsplan 'Versterkt Den Bosch' werd in 2005 de Spinhuiswal en Parklaan gerestaureerd. Als eigentijdse toevoeging werd de zwevende borstwering langs de Parklaan gerealiseerd.

Het openbaar gebied werd opnieuw ingericht en kreeg een parkachtige uitstraling. Bovendien werd nieuwe straatverlichting geplaatst. 

Ontwerpfilosofie architecten Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel uit Delft m.b.t. de zwevende borstwering aan de Parklaan:

Een groot deel van de vestingmuur aan de Parklaan was “borstweringsloos”. Ter plekke was, nét naast de muur, een haag geplant. Het uitdijen van de haag vergrootte de afstand tot de rand en vestinggracht. Dit maakte de vesting moeilijk afleesbaar en lastig benaderbaar. De struiken stonden hoog “op hun pootjes” waardoor de haag van verre a.h.w. opgetild leek en het water het licht onder de haag door weerkaatste.

De zwevende borstwering als een losse toevoeging van nu, verbonden met de traditie

Architecten Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel

Dit voedde de gedachte om de nieuw te maken borstwering een bijzonder karakter te geven dat het lineaire stadspark rond de historische stad verder zou versterken. Zo ontstond het idee van de “zwevende borstwering” als een “losse” toevoeging van nu, verbonden met de traditie.

De horizontale bouwnaad, die ontstaat bij het verder doorbouwen op bestaand werk, is hier extreem opgerekt. Het is niet alleen een letterlijke dilatatie –een voeg tussen twee muurdelen- maar het vormt tevens een dilatatie in tijd. Deze massief bakstenen borstwering, opgebouwd door handvorm bakstenen in patijtsverband te verlijmen, staat op stalen pootjes waardoor een intrigerende spleet is ontstaan. 

Tezamen met de opnieuw ingerichte openbare ruimte en het verbrede voetpad is een prettig loop- en verblijfsgebied met uitzicht op het Bossche Broek langs de vesting gecreëerd. 


Parklaan in 1939

De restauratie van de vestingmuren langs de Parklaan is in 2005 afgerond.

Ook interessant