bouwwerken

Restauratie Halve Maan bij Muntelbolwerk

Voor het ontwikkelingsplan vestingwerken 'Versterkt Den Bosch'  is in 2009 de Halve Maan aan het Muntelbolwerk gerestaureerd. De halve maan maakt deel uit van een stelsel aan voorwerken die tussen 1734 en 1739 zijn gebouwd volgens de plannen van de vestingbouwer Menno van Coehoorn. De ravelijnen en halve manen hadden tot doel om de vijand op grote afstand te houden en zo de Hinthamerpoort te beschermen.

Van deze voorwerken zijn nog maar een paar restanten in de ondergrond aanwezig, waarvan veel onder bebouwing en wegen. Het restant van de halve maan is zelfs het enige zichtbare onderdeel, op een klein puntje van de andere halve maan na, van alle voorwerken die voor de stad lagen. Alleen al om die reden is het belangrijk om de restanten te behouden.


De situatie vóór de restauratie

Toen na 1874 de vesting haar verdedigende functie verloor werden grote delen van de vestingwerken deels afgebroken en met aarde bedekt, waardoor er ruimte voor stadsuitbreidingen ontstond. Enkele muren van de halve manen werden behouden als begrenzing van de Aa. Lange tijd werd er niet meer naar omgekeken en de restanten verkeerden in zeer slechte staat en restauratie was dringend.

Het uitgangspunt voor de restauratie was de halve maan beter herkenbaar te maken en als militair erfgoed een plaats te geven in de parkstrook tussen de Bartenbrug en het park rond de IJzeren Vrouw. In 2009 werden de werkzaamheden afgerond.

Ook interessant

bouwwerken

De Pieckepoort: weer in beeld

De Pieckepoort was ooit de mooiste poort van de stad. De nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein laat iets zien van de vroegere glorie.