bouwwerken

Innovatieve restauratie Zuidwal

Naar aanleiding van het ontwikkelingsplan 'Versterkt Den Bosch' werd in 2004 de Zuidwal gerestaureerd.

De muren werden vanaf de waterzijde gerestaureerd met behoud van de op de vestingmuur aanwezige natuurwaarden.

De situatie vlak vóór de restauratie

Het restaureren van de vestingmuren in een intensief gebruikte omgeving vraagt om nieuwe technische oplossingen. Bijvoorbeeld: als ten gevolge van intensief verkeer de muren aan één zijde niet kunnen worden bereikt, of als er aan een muur restauratie nodig is terwijl de daar levende zeldzame planten en dieren behouden moeten blijven.

Ook interessant