Burgerlijke Stand

De registers van de Burgerlijke Stand zijn vaak de eerste kennismaking met bronnen voor stamboomonderzoek. De Burgerlijke Stand is in 1811 in Nederland ingevoerd onder Napoleon.
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt volgens vaste regels gegevens vast over geboorte, huwelijk en overlijden. Iedere gemeente is verplicht een dergelijke administratie bij te houden. Erfgoed 's-Hertogenbosch beschikt over de Burgerlijke Stand van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat wil zeggen van ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Engelen, Empel en Meerwijk, Nuland en Rosmalen.

Informatie gegeven in de akten

Welke informatie vindt u in de akten van de burgerlijke stand? Hieronder volgt per akte een overzicht van de gegevens in de akte. 

 • Geboorteakten
 • Datum van de aangifte
 • Datum en tijdstip van de geboorte
 • Voorna(a)m(en) van de geborene
 • Adres waarop de geboorte heeft plaatsgevonden
 • Geslacht van de geborene
 • Voorna(a)m(en) en achternaam van de vader
 • Leeftijd en beroep van de vader
 • Voorna(a)m(en) en meisjesnaam van de moeder
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep en leeftijd van de getuigen

Huwelijksakten

 • Datum van het huwelijk
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep, leeftijd en woonplaats van de bruid en bruidegom
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep en woonplaats van de wederzijdse ouders. Dit wordt ook vermeld als er sprake is van overleden ouders.
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep, leeftijd en woonplaats van de getuigen
 • Bij een huwelijksakte horen ook de zogenaamde huwelijksbijlagen. Deze papieren moest het echtpaar overleggen vóór sluiting van het huwelijk. Het kan om de volgende documenten gaan:
 • Afschriften van de geboorte- of doopakten van de bruid en bruidegom
 • Afschrift van de overlijdensakte van een vorige partner (indien van toepassing) 
 • Bewijs van dienst in de Nationale Militie door de bruidegom. 
 • Afschriften van de overlijdensakten van een of meer ouders (indien van toepassing).
 • Het Stadsarchief beschikt ook over de huwelijksbijlagen. Deze zijn op microfiche beschikbaar op studiezaal.

Overlijdensakten

 • Datum van de aangifte
 • Datum en tijdstip van overlijden
 • Voorna(a)m(en) en achternaam van aangevers
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep, leeftijd en woonplaats van de overledene. Bij vrouwen wordt de meisjesnaam vermeld.
 • Voorna(a)m(en), achternamen, beroep, leeftijd en woonplaats van de ouders van de overledene. In oudere akten ontbreken deze regelmatig.

Openbaarheid

U moet er rekening mee houden dat niet alle archieven altijd openbaar zijn. Dit om de privacy van nog levende personen te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met Erfgoed 's-Hertogenbosch.