bouwwerken

Voormalige pastorie Sint Antoniuskerk

Op de hoek van het kapelaan Koopmansplein en de Jan Schöfferlaan staat de voormalige pastorie van de Sint Antoniuskerk. Dit gemeentelijk monument staat in de jaren 1920 en 1930 gebouwde uitbreidingswijk de Muntel.


De voormalige pastorie in 2017.

Historie

De pastorie dateert uit 1922 en is ontworpen door W. te Riele. Het pand werd gebouwd voor de huisvesting van een pastoor en drie kapelaans van de daarnaast gelegen Sint Antoniuskerk.

Het sobere, in baksteen opgetrokken gebouw heeft door zijn kruisvensters met daarboven spitsboogvormige ontlastingsbogen nog enige kenmerken van de neogotiek. Naast de karakteristieke gevels heeft het pand ook een bijzonder interieur. In de hal liggen dubbel hard gebakken tegels in een geometrisch patroon. Boven het bordes van de trap zitten in de achtergevel glas in lood vensters.

Pastoor De Beer was de eerste bewoner van de pastorie. Hij werd na zijn dood in april 1944 opgevolgd door pastoor Maas. Bijna 23 jaar is Maas pastoor geweest in de Muntel: in maart 1967 nam hij er afscheid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde ook kapelaan Koopmans in de pastorie. Op 8 augustus 1944 werd hij door de Duitse bezetter ter plaatse in de rug doodgeschoten. Als een postuum eerbewijs kreeg het Duhamelplein in 1945 de nieuwe naam: Kapelaan Koopmansplein.

Vanaf midden jaren 1960 daalde het aantal kerkbezoekers. Voor de Sint Antoniuskerk werd in 1983 een sloopvergunning afgegeven. De pastorie bleef bewaard en deed nog dienst als kantoor voor kerkelijke organen en later als Marokkaans consulaat.


De pastorie in aanbouw met rechts pastoor A.J.M. de Beer. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


De pastorie met Sint Antoniuskerk in 1938. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch

Restauratie

De voormalige pastorie is in 2017 gerestaureerd en opgesplitst in vijf stadswoningen. De monumentale onderdelen bleven tijdens de restauratie bewaard.

De gevels en dak werden met respect voor het monument en met oog op de nieuwe functie gerestaureerd. De gevelkozijnen zijn door de aannemer zorgvuldig gerestaureerd met behoud van origineel materiaal. Erfgoed ’s-Hertogenbosch deed kleurhistorisch onderzoek waardoor de originele kleuren weer bekend werden. Deze kleuren zijn, in nauw overleg met de eigenaars, teruggebracht waardoor de gevels hun oorspronkelijk uitstraling terugkregen.

Naast de hoofdingang stond vroeger nog een klein Mariabeeldje. Inspanningen van de huidige eigenaars zorgden ervoor dat een vergelijkbaar beeldje opnieuw werd aangebracht.


Interieur vlak voor de restauratie.


De trap in centrale ruimte na de restauratie.


Gang na de restauratie.

Het gemeentelijk monument is door deze restauratie bewaard voor de toekomst. Het heeft nu een nieuwe duurzame functie met behoud van de monumentale waarden.

Ook interessant