bouwwerken

Voormalige bioscoop Cinema Royal

Aan de Hinthamerstraat 26 staat de voormalige bioscoop Cinema Royal. Het pand is beschermd als gemeentelijk monument.


Cinema Royal in 1950. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)
 


Het gerestaureerde pand in 2017.

Historie

In 1912-1913 wordt naar ontwerp van de Arnhemse architect J. Walker het pand ingrijpend verbouwd tot filmtheater Cinema Royal. Hiermee krijgt ’s-Hertogenbosch zijn tweede bioscoop. De onderpui van de gevel wordt vernieuwd en achter de voorhal in het voorste gedeelte van het huis wordt een grote bioscoopzaal gemaakt. Een deel van de tweede bouwlaag wordt hiervoor opgeofferd. De oude voorgevel en de kap blijven nog behouden.

In 1918 worden de restanten van het oude huis afgebroken en de voorgevel wordt vervangen door de huidige voorgevel. De in 1913 opgeleverde bouwdelen worden in de nieuwbouw verwerkt.

Cinema Royal blijft een bioscoop tot in de jaren 1960. Daarna wordt het pand tot winkel verbouwd. De voorgevel verloor een deel van de ornamentiek, waaronder de decoratieve lamparmaturen en de beeltenis van de olifant.


Affiche en reclamefoto's voor de film "The Fugitive" in 1948. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


De voorhal van Cinema Royal in 1955. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Restauratie voorgevel

Nadat de subsidiebeschikking is verleend, starten in 2016 de werkzaamheden aan de voorgevel. Hiervoor is onder andere het voegwerk hersteld, nieuw zink aangebracht, de gevel gereinigd en het glas-in-lood raam opnieuw verlood. Aan de hand van oude foto’s is de nieuwe olifant gemaakt. De nog aanwezige olifant was namelijk niet oorspronkelijk en leek niet op de olifant die op oude foto’s zichtbaar was.

Op de zolder is nog een oorspronkelijke lichtarmatuur gevonden. Hiervan werd een tweede armatuur gesmeed, waarna deze werden teruggeplaatst. Vanuit de gemeente lag er een wens om de verflagen van de gevel (natuursteen) te verwijderen. Bouwfysisch (ademen van de gevel) en esthetisch is dit een verbetering voor de gevel. Nadat enkele proefjes waren uitgevoerd, kon de gevel worden ontdaan van alle verflagen en is de natuursteen ‘Anrochter Grunstein’ weer in het zicht gekomen.

In het voorjaar van 2017 zijn de werkzaamheden klaar en is ‘s-Hertogenbosch weer een mooi pand rijker!


Hinthamerstraat 26 in de jaren 1980.


Detail van gerestaureerde pand in 2017.

Geschreven door: Diane van der Heijden

Ook interessant