bouwwerken

Virtuele tour: H. Antonius Abtkerk Bokhoven

Deze fraaie dorpskerk dateert in de huidige vorm uit de 15e eeuw. Ontdek de H. Antonius Abtkerk in Bokhoven van buiten én van binnen via de virtuele tour.

Bekijk van buiten


H. Antonius Abtkerk vanuit de lucht.

Bekijk van binnen

Uitleg nodig? Bekijk de instructievideo.

De toren is het oudste onderdeel. Het eenbeukige schip werd in 1495 na een brand herbouwd. Het transept en koor dateren, ondanks de nog gotische vormentaal, deels uit 1610. De overwelfde doopkapel aan de noordzijde werd toegevoegd omstreeks 1500. Het kerkgebouw heeft een rijk barokinterieur. Het rococo stucplafond, voorzien van ornamenten en sterren, dateert uit 1771. Het eveneens barokke altaarretabel met beeld van Sint-Michaël (circa 1700) is afkomstig uit de Michaëlkerk in Dennenburg. Het vroegere hoofdaltaar, nu geplaatst in het transept is eveneens vroeg 18e-eeuws. Het orgel op de houten orgeltribune komt uit circa 1780. Het is in 1979 in de Bokhovense kerk geplaatst na eerder in andere kerken dienst te hebben gedaan. De 19e-eeuwse preekstoel is voorzien van voorstellingen uit het leven van de heilige Norbertus.


Het praalgraf in H. Antonius Abtkerk.


De graaf en gravin zijn afgebeeld in diepe slaap.

De kerk heeft diverse belangrijke grafmonumenten, waaronder grafzerken voor de heren van Bokhoven. Het meest monumentale is de grafzerk uit 1649-52 voor Engelbert van Immerzeel, de eerste graaf van Bokhoven († 1652) en diens vrouw Hélène de Montmorency († 1649), gemaakt door de bekende beeldhouwer Artus Quellien.

Meer over

Monumenten Online

Ook interessant