voorwerpen

Stenen kogels uit de 16e eeuw

Stenen kogels, eerste helft 16de eeuw. Opgraving Achter het Stadhuis, 2002.

Bij het onderzoek Achter het Stadhuis zijn meer dan 100 natuurstenen kogels gevonden variërend in diameter van 10 tot 46 centimeter. De kleine waren verwerkt in een stuk bestrating uit het eind van de 16de eeuw en de grote werden aangetroffen in de funderingssleuven van het in 1562-1563 gebouwde Griffiegebouw. Dit hoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt, dat stenen kogels in de 16de eeuw al verouderd waren, omdat men in de 15de eeuw was overgegaan op de kleinere en veel krachtiger ijzeren kogels. Het terrein ter plaatse was in de 16de eeuw de gemeentewerf ('stat tuyn'), waar o.a. bouwmaterialen en munitie werden opgeslagen. De grote stenen kogels zullen bedoeld zijn geweest om af te schieten met een zogenaamd steenmortier ('tuymelaar'), een kort kanon met een brede mond waarmee over verdedigingsmuren en wallen kon worden geschoten.

Ook interessant