voorwerpen

Schenkkan uit tweede helft 16e eeuw

Schenkkan (zogenaamde Schnelle) uit Raeren, tweede helft 16de eeuw. 
Hoogte 26,5cm. Opgraving: Achter het verguld Harnas, 1998. 

Deze steengoed schenkkan wordt op stylistische gronden toegeschreven aan de werkplaats van Jan Emens in Raeren in het Duitse Rijngebied (tegenwoordig gelegen in België).  Op de kan zijn als appliques drie historische vrouwen afgebeeld: Judith, Esther en Lucretia. Bij Judith en Lucretia staat tevens het jaartal 1568, wat de datering van de mal aangeeft. De deugdzaamheid van deze vrouwen zal vermoedelijk ten voorbeeld zijn gesteld aan de in de loop van de 16de eeuw opkomende burgerij.

Deze kan wordt uitgebreid door Dick van de Vrie beschreven in Bossche Bladen, 2007, nr.4, blz.142-144.

Van links naar rechts: Judith, Esther en Lucretia.

Ook interessant