bouwwerken

Restauratie Groote Hekel

Naar aanleiding van het ontwikkelingsplan 'Versterkt Den Bosch' werd in 1999 de Groote Hekel gerestaureerd.

Rond het jaar 1519 werd bij het bouwen van de vestingmuren en het graven van de stadsgrachten aan de zuidzijde, een verbinding met de Dommel gemaakt en kon de rivier door drie openingen bij de Groote Hekel de stad binnenstromen.

De doorgangen waren door bomen met lange ijzeren pinnen, die men hekels noemde, afgesloten. De drie doorlaten zijn later tot twee teruggebracht. 

Toen de vesting geen militaire betekenis meer had konden de muren in een waterbouwkundig systeem worden ingepast, waardoor de zogenaamde stadspolder ontstond. Het stoomgemaal moest het waterpeil in de oude binnenstad op peil houden.


De oude situatie vlak vóór de restauratie

De restauratie van de Groote Hekel werd in 1999 afgerond.

Ook interessant

bouwwerken

De Pieckepoort: weer in beeld

De Pieckepoort was ooit de mooiste poort van de stad. De nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein laat iets zien van de vroegere glorie.