voorwerpen

Propagandapenning uit 1643

Penning met aan weerszijden een dubbelkop: paus/keizer en kardinaal/bisschop. Gevonden in 1990 bij de restauratie van de Binnendieze aan de Nieuwstraat ter hoogte van het Predikherenklooster.
Latoenkoper. Doorsnede (inclusief oog) 5,4cm. Gedateerd: 1643.

Dubbelkop met paus/keizer en jaartal 1643

Dubbelkop met kardinaal/bisschop

Tekening met paus/keizer en jaartal 1643

Tekening met kardinaal/bisschop

De omgekeerde paus/keizer-zijde   

De omgekeerde kardinaal/bisschop-zijde

Waarschijnlijk is deze penning bedoeld als propaganda voor het katholieke geloof in de periode (na 1629) dat de uitoefening van deze religie verboden was. Honderd jaar eerder, rond 1530 tijdens de Reformatie, werden ze ook al gedragen als herkenning aan medegelovigen. Protestanten op hun beurt maakten als reactie hierop spotpenningen met als dubbelkoppen paus/duivel en kardinaal/nar.

Deze penning is uitgebreider beschreven door Eddie Nijhof in: Bossche Bladen 2001, nr.1, blz. 21-22.

Ook interessant