voorwerpen

Mal met Het Laatste Avondmaal

Pijpaarden mal met de voorstelling van Het Laatste Avondmaal 
Datering: rond 1500  
Opgraving: Museumkwartier, 2010

Bij archeologisch onderzoek in het Museumkwartier langs de straat De Mortel is in een afvalkuil van het middeleeuwse Bogardenklooster deze mal van pijpaarde (witbakkende klei) gevonden met de voorstelling van Het Laatste Avondmaal. Wat u hier ziet is in feite een negatief van het uiteindelijke reliëf in aardewerk of was of een ander materiaal.

Zeven apostelen zijn afgebeeld op dit fragment, waarbij de apostel op de voorgrond als enige geen aureool heeft. Dit is Judas die na deze maaltijd Jezus zal verraden. Het bijzondere aan dit fragment is niet alleen de vrij zeldzame voorstelling, maar vooral de ongelooflijke detaillering. Zie de individuele gezichten, de rijk gedekte tafel met drinkbekers, borden (teljoren) en messen en het gebraden lam,  de versierde plavuizen, het geplooide tafelkleed en op de tafelpoot nog een insect. En dan te bedenken dat deze mal een diameter heeft van slechts 9,8 cm!

De datering van dit stuk ligt rond 1500, een periode waarin veel religieuze voorstellingen in pijpaarde werden gemaakt door ze in een mal af te drukken. Mariabeeldjes, heiligen, Christuskinderen zijn in grote aantallen gemaakt en fragmenten worden bij archeologisch onderzoek in de stad regelmatig gevonden, maar een mal met deze zeldzame voorstelling van een zo hoge kwaliteit is met recht een topstuk.

Ook interessant