voorwerpen

Lavabo van roodbakkend aardewerk

Lavabo van roodbakkend aardewerk. Datering eerste helft 16de eeuw.
Opgraving Papenhulst/Choorstraat, 2000

Bij de opgraving op de hoek van de Choorstraat en de Papenhulst in 2000, op een terrein waar in de Middeleeuwen het klooster van de Zwartzusters (Augustinessen) heeft gestaan, is deze lavabo van aardewerk gevonden.

Een lavabo is een ketel met twee gietopeningen zonder poten of standring, die wordt opgehangen boven een wasbekken. Hij wordt van de veertiende tot in de zestiende eeuw vermeld in inventarissen en komt in die periode ook veelvuldig voor op schilderijen en prenten. Er is dan altijd sprake van bronzen of geelkoperen exemplaren die aan een hengsel werden opgehangen. Vaak waren de gietopeningen fraai versierd met dierenkoppen. Deze aardewerken lavabo heeft twee oren waaraan hij kan hangen.

Een bronzen lavabo was in de Middeleeuwen uiteraard een kostbaar voorwerp en kwam alleen in rijke huishoudens voor. Maar ook in de kerk speelde hij een rol in de liturgie, bij het opdragen van de mis. Hij hing meestal in een nis met bijbehorende handdoek. In deze religieuze context komt hij nogal eens voor op schilderijen met de Annunciatie, waarbij de lavabo symbool staat voor voor de zuiverheid van Maria.

Gezien deze religieuze lading is het niet vreemd dat ons eenvoudige aardewerken exemplaar is gevonden op een voormalig kloosterterrein.

Ook interessant
archeologie

Archeologisch onderzoek Muntelbolwerk

In september/oktober 2006 is er naar aanleiding van de sloop van het St.Jozefhuis of Bloedbank archeologisch onderzoek verricht naar de hier gelegen vestingwerken.