voorwerpen

Symbolenbord uit de 16e eeuw

Symbolenbord, roodbakkend aardewerk met wit slib, decoratie ingekrast (sgrafitto). Datering: eerste helft 16de eeuw. Opgraving Zuidwal, 1988. 

In ’s-Hertogenbosch worden zeer regelmatig kannen en borden aangetroffen met religieuze symbolen. Er komen een drietal varianten voor, namelijk het rad met gekruiste zwaarden, de toren, en de tang. Zij staan respectievelijk voor de heilige Catharina, Barbara en Agatha. Deze drie heiligen werden in ‘s-Hertogenbosch op een bijzondere wijze vereerd. In de zestiende eeuw waren zij de patroonheilige van 3 verschillende rederijkerskamers. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze rederijkerskamers teruggaan op religieuze broederschappen. Ook  bij de opgraving van het Bloemkampklooster aan het Loeffplein zijn veel fragmenten van dergelijke borden en kannen gevonden.

Het bord hierboven is afkomstig uit een particuliere beerput aan de Zuidwal. Op dit bord staan de symbolen van de Heilige Catharina, twee raderen en en twee gekruiste zwaarden. Catharina wilde in de 3e eeuw na Christus overgaan tot het christelijke geloof en werd daarvoor door keizer Maxentius veroordeeld tot radbraken door middel van twee raderen. Toen een engel dit verhinderde door de raderen te laten springen, werd ze onthoofd met het zwaard. 

Ook interessant