voorwerpen

Ivoren naald met hoofd

Ivoren naald. Lengte 15 cm.
Datering eind 13de-eerste helft 14de eeuw.
Opgraving Zuidwal, 1989.

Het bovenste deel van deze fraaie naald, waarschijnlijk vervaardigd van walrusivoor, is voorzien van de beeltenis van een mannen- of vrouwenhoofd. Onder de gekruiste handen zijn de zijden te zien van drie dobbelstenen. Exacte parallellen van dit voorwerp zijn niet bekend. Vaak wordt voor vergelijkbare voorwerpen de volgende suggestie voor de functie gedaan: een schrijfstift, weefinstrument, in de grond te steken speelgoed of een haarnaald. Geen van de genoemde functies lijkt verenigbaar met de Bossche naald, zeker niet met de afgebeelde dobbelstenen.

Dit bijzondere voorwerp wordt door Hans Janssen uitgebreid beschreven in Bossche Bladen, 2002, nr.3.

Ook interessant