bouwwerken

Innovatieve restauratie Westwal

Naar aanleiding van het ontwikkelingsplan 'Versterkt Den Bosch' werd de Westwal gerestaureerd. Dit was hard nodig want de oude muur was in zeer slechte staat. De restauratie van de eerste 200 meter vestingmuur aan de Westwal is in juni 2006 afgerond.

Bijzonderheden van deze restauratie:

  • Eerste uitvoeringsproject van het ontwikkelingsplan Westwal Keert Weer
  • Innovatieve aanbestedingsmethode: de muren werden vanaf de waterzijde gerestaureerd met behoud van de op de vestingmuur aanwezige natuurwaarden.
  • In het metselwerk is de door hout opgedrukte rollaag zichtbaar gebleven. 
  • Restauratie werd mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Interreg IIIB project 'Water in Historische Stadscentra'. 

Ook interessant

bouwwerken

De Pieckepoort: weer in beeld

De Pieckepoort was ooit de mooiste poort van de stad. De nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein laat iets zien van de vroegere glorie.