voorwerpen

Hopper toilet

Het bezit van een echte watercloset (wc) pot was vanwege de hoge kosten lange tijd voorbehouden aan slechts een kleine groep welgestelden. Een van de eerste toiletpotten kwam in 1778 in Engeland op de markt, het Bramahcloset, genoemd naar de uitvinder Joseph Bramah. Hierbij werd een spoeling toegepast uit een reservoir dat boven in het toilet werd gemonteerd en was voorzien van een zwanehals, die diende als stankafsluiter. De aanschaf van een Bramah wc-pot, welke geheel handmatig werd gemaakt, was kostbaar. Tot 1890 werd dit type toilet gemaakt.

In de 19de eeuw verschenen er in Engeland diverse andere typen wc's welke fabrieksmatig en daarom goedkoper geproduceerd konden worden. De bekendste daarvan was de Hopper. Hij werd gemaakt van aardewerk of ijzer en direct op de afvoer aangesloten. Wel was hij in technisch opzicht lang niet zo goed als de Bramah. Met name de spoeling was beduidend minder. Tot na de Eerste Wereldoorlog is de Hopper verkrijgbaar geweest. 

Bij een verbouwing aan het pand Hinthamerstraat 88 kwamen twee Hoppers tevoorschijn.


Hopper toilet uit Hinthamerstraat 88.

Dit type wc is een goed voorbeeld van de groeiende bewustwording in de 19e eeuw van hygiëne. Gezien het stankslot onder de pot was deze wc aangesloten op een stortbak. Uit ondermeer een vondst van een dergelijke wc in de Schilderstraat bleek dat doorspoelen met een emmer ook voorkwam en onder de pot een gietijzeren bak stond met water tegen de stank. De fecaliën stroomden hier over via een goot naar een beerput. 


Hopper toilet onder een zitplank.

Ook interessant