bouwwerken

Hooghuis van Vladeracken

Een spontane instorting zoals begin 2016 op de hoek van de Hinthamerstraat, kwam al een keer eerder voor op de Markt, er vlak tegenover. In 1626 stortte het slecht onderhouden Hooghuis van Vladeracken plotseling in, waarbij 16 mensen het leven lieten. Het enorme stadskasteel had een dertiende of veertiende-eeuwse oorsprong en werd in de vijftiende eeuw van een prachtige siergevel voorzien. Deze ‘hooghe huizinge’ kwam in 1476 in bezit van de familie van Vladeracken, een belangrijke handelsfamilie. Johan (Jan) van Vladeracken was de ‘buurman’ van Jheronimus Bosch en net als hem gezworen broeder van de Lieve-Vrouwe-Broederschap en bovendien president-schepen van de stad. Hij gaf Bosch als proost van de Zwanenbroeders de opdracht om nieuwe vleugels voor het altaar in de Broederschapskapel in de Sint-Jan te schilderen. Jan was ook heer van Geffen en tussen Nuland en Geffen stond zijn eigenlijke woning, het grote kasteel van Vladeracken.

3D reconstructie van Hooghuis van Vladeracken rond 1500

Het hooghuis op de Markt bezat grote kelders die deels boven de grond waren aangelegd, net zoals bij vergelijkbare brede huizen aan de markt zoals de Moriaan, de Roodenburg, het Hert en het middendeel van het stadhuis. Hierdoor was de grote zaal op de hoger gelegen begane grond, ook bel-etage genoemd, alleen toegankelijk via een trap en een bordes voor de deur. Voor de gevel van het grote handelshuis stonden twee zogenaamde satelliethuisjes. Dit waren eigenlijk uitgebreide keldertoegangen met winkeltjes, voor de grote, apart verhuurde handelskelders onder het huis.


Detail van schilderij "De Lakenmarkt" met rechts het huis Het Hof van Vladeracken, circa 1530.

Behalve van de enorme kelders van het oorspronkelijke hooghuis - ze werden helaas in 1975 gesloopt bij de bouw van de C&A - weten we over de opbouw en indeling niet zoveel. Wel is de bijzondere gevel prominent afgebeeld op het schilderij van de Lakenmarkt, zodat het mogelijk was de voorzijde van het huis in de 3d-reconstructie te herbouwen.

Meer over

3D bouwwerken Markt

Ook interessant