voorwerpen

Een late grafgift uit de 19e eeuw

Zes zilveren en één gouden munt, als grafgift meegegeven aan een overledene op het protestantenkerkhof in de Sint Josephstraat.
Datering: Tussen 1833 en 1858. Opgraving Sint Josephstraat, 1993.

Toen in de Napoleontische tijd de Sint Jan werd teruggegeven aan de katholie­ken, kregen de protestanten een terrein achter het voormali­ge Geefhuis (de huidige openbare biblotheek) toegewezen voor een eigen kerk met kerkhof. De kerk werd uiteindelijk niet hier gebouwd, maar aan de Kerkstraat. Het kerkhof daarentegen werd wel aangelegd en was in gebruik van 1833 tot 1858. Vanaf dat jaar werd er niet langer in de binnenstad begraven maar werden de Bosschena­ren, katholiek en protestant, voortaan in Orthen begraven.

Tijdens een archeologisch onderzoek voorafgaand aan nieuwbouw aan de Sint Josephstraat werden uiteraard begravingen aangetroffen, maar als grote verrassing bleek aan twee overledenen een grafgift te zijn meegegeven.

Opgravingsfoto met de twee begravingen met bijgiften. Het rechterskelet had een stapeltje munten meegekregen (rechts) dat gezien de vorm in een beursje zal hebben gezeten. Het linkerskelet was aanmerkelijk minder bedeeld met een bloempotje, waarin bij de begraving vermoedelijk een plantje zat.

De gewoonte om aan de overledenen voorwerpen in het graf mee te geven eindigde in onze streken al in de 9de eeuw, toen het christendom andere religies verdrongen had. Toch bleken bij het onderzoek van het St.Janskerk­hof een groot aantal mensen rozenkransen te hebben meegekregen. Omdat dit bij protestanten niet te verwachten is, was de verras­sing groot dat we ook in de Sint Josephstraat enkele bijgiften aantroffen. Dat dit in de 19de eeuw nog werd gedaan mag opmerkelijk heten.

Zilveren 3-guldenstuk
(links) WILLEM KONING DER NED.G(root).
H(ertog).V(an).L(uxemburg).
(rechts) MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN 1818

Zilveren 3-guldenstuk
(links) WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L.
(rechts) MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN 1830

Zilveren 3-guldenstuk (Westfriesland)
(links) HANC TUEMUR HAC NITIMUR 1794
(haar beschermen wij, op haar steunen wij)
(rechts) MO(neta):ARG(entea):
ORD(inum):FOE(deratarum):
BELG(icarum):WESTF(risia):
Zilveren munt van de Staten der Verenigde Nederlanden, West Friesland

Zilveren 3-guldenstuk (Westfriesland)
(links) HANC TUEMUR HAC NITIMUR 1763
(rechts) MO:ARG:ORD:FOE:BELG:WESTF:

Zilveren 3-guldenstuk
(links) WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L.
(rechts) MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN 1831

ilveren hele dukaat (Zeeland)
(links) MON:NOV:ARG:PRO:CONFOED:
BELG:COM:ZEL:
Nieuwe zilveren munt van de Provinciën der Verenigde Nederlanden 
Graafschap Zeeland
(rechts) CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT  1770
(kleine dingen groeien door eendracht)

Gouden 5-guldenstuk
(links) WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L.
(rechts) MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN 1827

Ook interessant