voorwerpen

Braadspit uit de 16e eeuw

Braadspit / vetvanger, rood aardewerk met loodglazuur, eerste helft 16de eeuw. Opgraving Achter het Verguld Harnas in1997.

In de late middeleeuwen kookte en verwarmde men nog door middel van open vuur. Vlees werd gebraden op een braadspit en afkomend vet werd met een vetvanger opgevangen. In 's-Hertogenbosch zijn in de loop der jaren fragmenten gevonden van een voorwerp dat beide functies combineert. De (platte) vetvanger is tot een bak omgevormd en inkepingen maken het mogelijk het spit op diverse hoogten te leggen. De beroete zijde laat zien welke zijde naar het vuur gekeerd was.

De datering van deze braadspit/vetvangers lijkt beperkt te zijn geweest tot de 16e eeuw. Er zijn tot nu toe fragmenten van een twintigtal van deze voorwerpen gevonden. Opvallend is dat ze buiten 's-Hertogenbosch niet aangetroffen zijn, zodat dit een specifiek Bosch' produkt lijkt.

Ook interessant