voorwerpen

Beeldjes van valkeniers

Links: rood- en witbakkend aardewerk, eerste helft 14e eeuw, lokale productie?
Opgraving terrein Brandweerkazerne, 1998 

Rechts: rood- en witbakkend aardewerk, eerste helft 14e eeuw, lokale productie?
Opgraving Keizershof, 2000-2001 

Plastiekjes van aardewerk als archeologische vondst zijn zeldzaam. Het is dan ook opvallend dat van dit beeldje, dat een valkenier te paard voorstelt, op twee verschillende opgravingen een exemplaar is gevonden. Beide beeldjes zijn op dezelfde wijze vervaardigd (combinatie van wit- en roodbakkende klei) en de uitvoering is zo identiek dat het zeer waarschijnlijk is dat ze door één en dezelfde maker vervaardigd zijn. We kennen geen vergelijkbare exemplaren van elders, zodat we denken aan productie in een Bosch atelier.

Ook interessant