Voorlichting oude panden binnenstad

In oude panden in de Binnenstad zijn (verborgen) verbreken aan het licht gekomen. De gevolgen van dit soort gebreken kunnen heel ernstig zijn. Daarom vindt de Gemeente ’s-Hertogenbosch het belangrijk om pandeigenaren te informeren en ondersteunen bij eventuele vragen. 

Advies aan eigenaren

Wij adviseren eigenaren van oude panden in de binnenstad om hun pand uitgebreid te laten onderzoeken en inspecteren door een deskundige op mogelijke (verborgen) gebreken. Eigenaren zijn altijd verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van uw pand en de daarmee samenhangende constructieve veiligheid. De Gemeente 's-Hertogenbosch benadert eigenaren van panden met mogelijk (verborgen) gebreken met een brief. 

Onderzoeksbedrijven

In Nederland zijn meerdere bedrijven deskundig in onderzoek naar mogelijke (verborgen) gebreken in oude panden. Dit zijn constructiebureau's of een bouwkundig adviesbureau's die zijn gespecialiseerd in het herstel van hout en steen. Eigenaren van een gemeentelijk- of rijksmonument kunnen het onderzoek ook uit laten voeren door Monumentenwacht Noord-Brabant

Contact

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen dan kunt u contact opnemen met de heer Van Kuijk van de afdeling VTH Omgevingswet.