Voorbeelden verborgen gebreken oude panden binnenstad

In 2022 heeft in de panden Hinthamerstraat 1 t/m 81 een pilot plaatsgevonden tijdens een aantal verbouwingsprojecten. Eigenaren hebben onderzoek uit laten voeren naar bouwkundige (verborgen) gebreken in hun pand. ccc

  • Houtaantasting, bijvoorbeeld door boktorren, bonte knaagkevers of zwammen
  • Rottende balkkoppen van verdiepingsvloeren
  • Doorgescheurde balken
  • Slechte kapconstructies
  • Scheurvorming in metselwerk

Huiszwam
Huiszwam

Scheur aan de binnenzijde
Scheur aan de binnenzijde

Houtrot in een gootklos
Houtrot in een gootklos

Rotte balkkop
Rotte balkkop

Onze ervaring leert dat bij ongeveer 10% van panden die zijn verbouwd of onderzocht gebreken aan het licht komen. Deze gebreken zijn vaak pas zichtbaar als de constructie wordt blootgelegd. Dit gebeurt bij een verbouwing of door het verwijderen van voorzetwanden, plafonds en vloerafwerkingen.

Scheur in buitengevel
Scheur in buitengevel

Meer informatie

Eigenaren zijn altijd verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het pand en de daarmee samenhangende constructieve veiligheid. De Gemeente 's-Hertogenbosch benadertĀ eigenaren van panden met mogelijk (verborgen) gebreken met een brief. Meer informatie vind je opĀ erfgoedshertogenbosch.nl/oudepanden.