Houtherstel in een laatmiddeleeuws huis

Aan de Hinthamerstraat staat een groot huis waar je zo aan voorbij loopt. Maar achter de voorgevel gaat een schat aan bouwhistorie schuil. Alleen al de kap is bijna 500 jaar oud.

Het pand, waar op de begane grond de winkel Score in is gevestigd, wordt op dit moment op de bovenverdiepingen grondig onder handen genomen. In de balklagen zaten namelijk flink wat technische problemen, bleek uit inspectie.


Herstel van de balklagen van Hinthamerstraat

500 jaar oud hijsrad

We hebben het hier over een pand dat omstreeks 1525 gebouwd moet zijn. We weten dit dankzij zogenaamd dendrochronologisch onderzoek. Hierbij onderzoeken we de jaarringen in het hout. Van dit huis zijn uit deze laatmiddeleeuwse periode behoorlijk wat onderdelen bewaard gebleven.

Onder andere de muren, de samengestelde balklagen (moer- en kinderbalken) met spreidsel en een indrukwekkende kapconstructie inclusief hijsrad zijn bijna vijfhonderd jaar oud.


Hijsrad in de kapcontructie van bijna 500 jaar oud 
© Erfgoed 's-Hertogenbosch

© Erfgoed 's-Hertogenbosch

Gekraakte moerbalken

Om de balklagen en kapconstructie van dit bijzondere rijksmonument te bewaren voor de toekomst hebben we een complete technische analyse gemaakt. Vervolgens hebben we een plan van aanpak opgesteld voor de restauratie.

Veel balkkoppen waren aangetast en een aantal moerbalken zelfs “gekraakt” (gebroken). Daarom hebben we hier gekozen om de balken te herstellen met een zogenaamde epoxy methode. Het voordeel van deze methode is dat we maximaal historisch materiaal kunnen behouden.

De werkwijze bij de epoxy methode is als volgt: de vloerdelen, kinderbalken en spreidsel worden genummerd en zo nodig gedemonteerd, het aangetaste hout wordt verwijderd waarna er wapeningsstaven worden ingeboord. Hierna wordt er een tijdelijk kistje rondom de balk aangebracht en wordt de lege ruimte gevuld met een epoxy giethars. De balk krijgt hierdoor opnieuw zijn sterkte terug.


Herstel van balken met epoxy methode © Erfgoed 's-Hertogenbosch


© Erfgoed 's-Hertogenbosch

Complexe klus

Een uitdaging bij dit pand was om de vloerdelen, het spreidsel en de kinderbalken zonder schade te demonteren om te kunnen terug plaatsen. Hiervoor zijn alle onderdelen genummerd en gefotografeerd waarna ze zo voorzichtig mogelijk zijn gedemonteerd.

De restauratie van de Hinthamerstraat 20-22 is een omvangrijke en complexe klus. Maar op deze manier blijft een bijzonder rijksmonument wel voor de stad behouden.


Genummerde vloerdelen © Erfgoed 's-Hertogenbosch

Uitvoering: Van den Bouwhuijsen bouwbedrijf
Houtherstel: MVL groep