Stem op ons Stuk van het Jaar

Tot en met 24 oktober kun je op ons Stuk van het Jaar kiezen: een document met geheimschrift uit de Tachtigjarige Oorlog. Geef je stem via de website van Stuk van het Jaar!

Een geheimzinnig stuk uit 1579

Tijdens de Nederlandse Opstand moest de stad ’s-Hertogenbosch in januari 1579 kiezen voor de Unie van Atrecht of die van Utrecht. Een keuze tussen de kant van het katholieke Spanje of de opstandelingen en het calvinisme... Tot de calvinisten die toen deel uitmaakten van het Bossche stadbestuur, behoorden Gerard Prouninck van Deventer en Dirck Aertssen. In deze gevoelige periode moest voorkomen worden dat belangrijke geschriften over de politieke situatie in verkeerde handen kwamen. Daarom waren delen van hun onderlinge correspondentie, zoals deze brief van Dirck Aertssen uit januari 1579 in geheimschrift geschreven. Op dit bijzonder archiefstuk, is in kleine briefjes met de originele spelden op het stuk vastgemaakte ontcijfering van het geheimschrift nog steeds aanwezig.

We lezen onder meer: “Alle brieven daer gijze condt becoomen viviliter (= voorzichtig) open doet waer duer alle secreten (= waardoor alle geheimen) int licht sullen coomen ten is niet mogelijck daer en moeten saecken by brieven gesmeet woirden daer ons lyff ende leven aen hangen (…)”.

Voor meer informatie over dit document: lees het verhaal Geheimschrift uit 1579 onder een speld

Stuk van het Jaar

Vanaf 1 oktober presenteren alle deelnemende archieven hun archiefstuk op www.stukvanhetjaar.nl en kan er gestemd worden. De verkiezing sluit aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis: ‘Opstand’. Aan het einde van de Maand van de Geschiedenis wordt hét Stuk van het Jaar 2018 bekendgemaakt.