Voortgezet onderwijs

Erfgoed 's-Hertogenbosch verzorgt gratis educatieve workshops op scholen, in het Archief en Bastionder voor scholieren van het voorgezet onderwijs uit de gemeente 's-Hertogenbosch. Ook bieden we ondersteuning bij schoolopdrachten zoals werkstukken. 

Bekijk ons aanbod erfgoededucatie of neem contact op om andere mogelijkheden te bespreken.

Workshop Erfgoed

Tijdens een workshop betrekken we de scholieren bij het werk van de archeologen, (bouw)historici en archivarissen in 's-Hertogenbosch. Zo werken we samen aan onderzoeksvaardigheden, zoals het stellen van kritische vragen en het werken met primaire en secundaire bronnen. Tegelijkertijd dompelen we de leerlingen onder in de historie van de gemeente 's-Hertogenbosch. 

De exacte inhoud van workshops stemmen we graag af met de leerkracht op de thema's en onderwerpen die actueel zijn in de klas. 

Dagboek Tweede Wereldoorlog

Rondleiding archiefdepot

Leerdoelen

  • Leerlingen herkennen erfgoed in de eigen leefomgeving.
  • Leerlingen kunnen verschillende bronnen rondom erfgoed onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen de waarde van bronnen weergeven en beargumenteren.
  • Leerlingen verbinden verhalen bij erfgoed in de eigen omgeving aan regionale en nationale geschiedenis.
  • Leerlingen koppelen erfgoed aan hoe mensen in bepaalde periodes leefden.
  • Leerlingen zijn in staat hun eigen verbondenheid met erfgoed te vertalen en zorg te dragen voor het behoud van erfgoed. 

Tijdsduur

Een bezoek aan Erfgoed 's-Hertogenbosch neemt 60 tot 90 minuten in beslag.

Kosten

Gratis

Locaties

  • Archief van 's-Hertogenbosch
  • Bastionder
  • Groot Tuighuis (tijdelijk gesloten i.v.m. verbouwing)

Lesprogramma's eerdere samenwerkingen

Onderzoek Tweede Wereldoorlog

Het Sint Janslyceum organiseerde een verdiepende module waarin twee gymnasiumklassen voor het eerst kennismaakten met historisch onderzoek. Een bezoek aan het archief kon daarbij natuurlijk niet ontbreken. Aan de hand van thema's, zoals verzet en collaboratie, onderzochten de leerlingen primaire bronnen in het archief en volgden ze een rondleiding door het archiefdepot.

Bronnen WOII

Wetenschapsoriëntatie

Alle brugklassen van het Stedelijk Gymnasium brachten een bezoek aan Erfgoed 's-Hertogenbosch tijdens het vak Wetenschapsoriëntatie. Ze onderzochten een 18e-eeuws skelet tijdens een workshop Archeologie, achterhaalden de oorzaak van de ontploffing van het concertgebouw tijdens een workshop Archief en volgden een rondleiding door het Groot Tuighuis en het Bastionder.

Reisgids 's-Hertogenbosch

In het kader van de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde creëerden de havo-leerlingen van het Sint Janslyceum hun eigen reisgids over 's-Hertogenbosch. Tijdens een bezoek aan Erfgoed 's-Hertogenbosch gingen de scholieren op zoek naar materiaal voor hun werkstukken. Daarnaast volgden ze een workshop Archeologie en kregen ze een rondleiding door het Groot Tuighuis.