Workshop Archiefonderzoek

Lesprogramma

Midden in de Bossche binnenstad ontplofte in 1965 een gebouw. De leerlingen onderzoeken tijdens de workshop Archiefonderzoek zelf wat hier is gebeurd. Zijn er slachtoffers gevallen? Wie heeft de ontploffing veroorzaakt? De puzzel lossen ze op met verschillende soorten primaire bronnen uit het Bossche archief: foto's, kranten en een politierapport met ooggetuigenverhalen. Tijdens hun onderzoek maken de scholieren kennis met bronnenkritiek. Hoe kan het dat de bronnen elkaar tegenspreken? Ook krijgen ze tips en tricks voor het doen van onderzoek in het archief voor bijvoorbeeld een werkstuk.

Workshop archiefbronnen

Praktisch

Niveau: Onderbouw Voortgezet onderwijs
Locatie: Erfgoed 's-Hertogenbosch
Vorm: Workshop
Tijdsduur: ± 30 minuten
Kosten: Gratis
Aantal leerlingen: Max. 15 per workshop*

*Te combineren met andere workshops of een rondleiding, waardoor een bezoek van 30 leerlingen tegelijkertijd mogelijk is

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen uitleggen wat erfgoed is.
  • Leerlingen kunnen erfgoed in de eigen leefomgeving herkennen en benoemen.
  • Leerlingen kunnen verschillende bronnen rondom erfgoed onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen de waarde van bronnen weergeven en beargumenteren.
  • Leerlingen kunnen in gesprek meerdere perspectieven in verhalen of bij erfgoed onderscheiden en benoemen.
  • Leerlingen koppelen erfgoed aan hoe mensen in bepaalde periodes leefden.
  • Leerlingen zijn zich bewust van behoud en beheer van erfgoed.
  • Leerlingen zijn in staat zorg te dragen voor het behoud van erfgoed.