Workshop Tweede Wereldoorlog

Lesprogramma

Leerlingen trekken zelf de handschoentjes aan en onderzoeken tijdens deze workshop echte historische bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van foto's, dagboeken en verhalen van Bosschenaren in oorlogstijd ontdekken ze dat de geschiedenis zich afspeelde op locaties die ze kennen. De Tweede Wereldoorlog komt zo met een historische sensatie hun eigen belevingswereld binnen.

De historische bronnen zijn ingedeeld in de thema's bezetting, bevrijding, collaboratie, verzet, vervolging, dagelijks leven en onderwijs. Aansluitend op de workshop krijgen de scholieren een korte interactieve rondleiding door de depots van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

Praktisch

Niveau: Onderbouw voortgezet onderwijs
Locatie: Erfgoed 's-Hertogenbosch
Vorm: Workshop en rondleiding
Tijdsduur: ± 60 minuten
Kosten: Gratis
Aantal leerlingen: Max. 30 per groep

Leerling met WOII-bronnen

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen uitleggen wat erfgoed is.
  • Leerlingen kunnen erfgoed in de eigen leefomgeving herkennen en benoemen.
  • Leerlingen kunnen verschillende bronnen rondom erfgoed onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen de waarde van bronnen weergeven en beargumenteren.
  • Leerlingen kunnen verbanden leggen tussen erfgoed in de eigen omgeving en de regionale of nationale geschiedenis.
  • Leerlingen kunnen in gesprek meerdere perspectieven in verhalen of bij erfgoed onderscheiden en benoemen.
  • Leerlingen koppelen erfgoed aan hoe mensen in bepaalde periodes leefden.
  • Leerlingen zijn zich bewust van behoud en beheer van erfgoed.
  • Leerlingen zijn in staat zorg te dragen voor het behoud van erfgoed.