bouwwerken

Reconstructie Ravelijn Muntelbolwerk

Voor het ontwikkelingsplan vestingwerken 'Versterkt Den Bosch' is in 2017 het Ravelijn op het Muntelbolwerk teruggebracht. Al eerder werd bij deze plek in 2008 de Halve Maan gerestaureerd. Het inrichtingsplan zorgt voor een verbetering van de stadsentree bij de Hinthamerpoort.

 


Het Ravelijn in 2017.


Op de voorgrond de Halve Maan in 2017.

Het Ravelijn is een reconstructie van een van de tussen 1734 en 1739 aangelegde werken rond de vesting ’s-Hertogenbosch. Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Deze werden jaren na diens dood uitgevoerd naar de ideëen van de bekende Nederlandse vestingbouwkundige Menno Baron van Coehoorn (1641-1704). Die maakte rond 1700 in opdracht van de Staten-Generaal plannen voor de verbetering en verbinding van de zuidelijke vestingsteden.


Een detail uit de kaart van Van der Mijll uit 1773.


Kaart van Van der Mijll vergeleken met huidige situatie.

Het 5-hoekig versterkte eiland was in een 'vooruitgeschoven' positie gesitueerd tussen 2 bastions waarop in geval van nood oorlogsgeschut kon worden geplaatst. Het maakte feitelijk deel uit van het sluitstuk van de verdediging nabij de Hinthamerpoort, een van de voormalige stadspoorten.


Panorama met de Halve Maan en Ravelijn in 2017.

Het Ravelijn in 's-Hertogenbosch is de enige in z'n soort die nog goed zichtbaar is.

Ook interessant