bouwwerken

Machinefabriek Grasso

Machinefabriek Grasso is in 1912 gebouwd naar een ontwerp van de architect F.C. de Beer. In de loop van de tijd zijn de fabrieksgebouwen in verschillende fasen gewijzigd en uitgebreid.


Grasso's Machinefabrieken N.V. in 1931. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Het bedrijf was in 1858 door Willem Grasso begonnen als smederij aan het Hinthamereinde en groeide uit met de produktie van stoommachines, waarna het zich vestigde langs de Zuid-Willemsvaart. Grasso verwierf bekendheid met de vervaardiging van machines voor de margarine-industrie en later met de produktie van koelmachines en compressoren. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw opende het bedrijf vestigingen in andere steden in Nederland en in het buitenland. Anno 1999 maakt het onderdeel uit van de GEA-groep.


De draaierij in 1943. Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)
 


Bankwerkerij en reparatiewerkplaats in 1946. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


Een opname in de expeditie, afdeling machines in 1952. (Bekijk in Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


De fabriekshal in 1956. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Het complex bestaat uit een kantoorgebouw met uitbouw aan de achterzijde en toegangshek, en naastgelegen fabriekshallen met uitbouwen. Het is ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch gelegen, met de markante voorgevel naar de stad gericht, in een stadsdeel dat in de tijd van de bouw nog onbebouwd was. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de wijk zich tot industrieterrein ontwikkeld. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten rondom de fabriek, waarvan de kogelgaten in de muren nog getuigen. 


Monteur aan het werk in 1952. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


Monteur koeltechniek aan het snijbranden van een veer, 1953. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch

Ook interessant
bouwwerken

Willem II Fabriek

Deze fabriek aan de Boschveldweg 471 is in 1898 gebouwd naar ontwerp van P.Th. Stornebrink en W.G. Welsing.