bouwwerken

Geertruikerk

Op het terrein tussen De Kloostersgang en het Geertruikerkhof bevond zich aan de Orthenstraat het Geertruiklooster. Dit klooster werd in 1449 door dominicanessen gesticht.  In 1466 vond de wijding plaats van de vergrote kerk en een uitgebreider kerkhof. Het genoot een grote bekendheid, niet alleen in 's-Hertogenbosch, maar ook ver daarbuiten.

3D reconstructie van Geertruikerk rond 1500

Na 1629 stierven de religieuzen uit en kreeg het kloostercomplex een andere bestemming. Het klooster zelf werd ingericht tot het Statenlogement, dat onderdak zou bieden aan leden van de Raad van State als zij 's-Hertogenbosch zouden bezoeken. Later werd het een militair hospitaal en een arsenaal.

De kerk werd gebruikt voor de Nederduits hervormde gemeente. Dat gebeurde tot 1820, toen de protestantse kerk in de Kerkstraat in gebruik werd genomen. De kerk werd vervolgens als pakhuis gebruikt. In 1847 werd de kerk gesloopt.


Tekening van voorgevel van de Geertruikerk in 1838. Gemaakt door H.C. Moinat. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Meer over

3D bouwwerken religie

Ook interessant

bouwwerken

Sint Antoniuskapel

Deze kapel werd in 1491 gebouwd vermoedelijk in opdracht van de Broederschap van de H.Antonius Abt.

bouwwerken

Bethanieklooster

Vanaf de 15e eeuw stond aan de huidige Bethaniestraat een klooster en kerk van de zusters van Bethanië van de orde van Sint Augustinus.